עילה

מצביעים: 1
Casus is the story of an alien creature on a new planet which he (unknowingly) is fated to destroy by a prophecy. Maneuver the difficult puzzles by flipping the level upside-down and rightside-up at will while dodging turrets, red-shelled monsters, quick beasts, and pink octopi.

מקשים:{"Down": "Flip Screen", "C": "Flip Screen", "Space": "Flip Screen", "fire": "na", "Up": "Jump", "jump": "up", "X": "Jump", "Z": "Punch", "movement": "right_left"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.