מאגר פאב אנגלי

מצביעים: 1
Play 8-Ball and Straight Pool tournaments against fast thinking CPU Players to become Rank #1. Plus play Challenges and Time Attacks to set new high scores and to win trophies. There are over 60 trophies to be won by winning matches, playing challenges, making big breaks and shooting special shots. It has a nice billiards physics engine allowing you to play spin for better ball control. Human vs Human matches against your mates at home are possible too - no network play yet... Finally, you can set your preferred 8-ball pool rules in the settings options - e.g. do you play 2-shots, or no 2-shots on the black, or place the white anywhere after fouls? All can be changed to your preferred settings. This game includes the popular Random Potting challenge that has been played over 24,000,000 times and counting. Enjoy!

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.