מגדלי לארי דה לוקס

OH NO! That fat kid is drowning in the pool! I guess Lifeguard Larry had better save him or at least get his corpse out of the pool or something. In this game you have one minute to take action. Your actions can all lead to different outcomes in this fast and fun, humor game.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.