קפיצה + +

Jump and bomb! Save city from alien attack. Use your special air jump skill to save the city!

מקשים:{"C": "place bomb / cancel", "Space": "pause", "fire": "na", "jump": "na", "X": "jump / confirm", "movement": "right_left"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.