היורה הגנה ולהרוס

מצביעים: 4
A Prisoner bus is being attacked by local group of gangsters in downtown. Your mission is to protect the prisoner bus from all types of assaults until the reinforcement arrives.

מקשים:{"1 2 3 4": "Switch guns", "fire": "left_mouse", "jump": "na", "R": "Reload", "Left Click": "Shoot", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.