היורה בננה

Protect Monkey's Forest from "The Hunters" by throwing the powerful banana

מקשים:{"DOWN": "move down", "RIGHT": "switch to right", "SPACE": "throw banana", "fire": "space", "UP": "move up", "jump": "na", "movement": "arrow", "LEFT": "switch to left"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.