ההשלכות של לוח הוויג'ה

A girl who is very curious to know about the ghosts, spirits etc., so she buys an Ouija board and started to play with her friends but suddenly her friends was trapped by the ghosts. Help her out to find them. Have great fun playing this game.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.