סופגניה מחול - דוב Tappi

Donut Dance - Tappi Bear Mini Game Series 02 Tappi Bear, roll your hands and move your hip, let's dance..... Who steal my Donut?! Do you see which naughty Tappi steal the donut? Can you help the leader to catch the petty thief? Pay attention, remember the last donut location and tap the bear. Follow the rhythm, Let's Dance!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.