האיש עפרת

In a post-apocalyptic future world ORE MAN fights for survival the only way he can, mining the underworld for diamonds and rubies and unleashing his thunder cannon on any that challenge his right to survival. Fun retro arcade based on Dig Dug.

מקשים:{"fire": "a", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.