הצפרדע הקפיצה

מצביעים: 1
Help the frog meet his girlfriend in this cool new physics platformer. Use arrow keys/WASD to control the main character. Learn new jumping tricks to complete later levels.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "up", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.