של הארגזים ויצורים

מצביעים: 2
This is NOT your grandfathers crate puzzle! Push all crates to the exit, but beware of the creatures who want to keep the crates for themselves. Kill bugs with "lasers" and fake crates.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.