באט

Welcome to cling! Your goal is to help Edgar the electric spider to the goal at the end of each level. Use the hooks to pull Edgar there! Watch out for hazards such as falling, poison, and spikes! After you've beaten all the levels cling has to offer, make your own in the available level editor!

מקשים:{"fire": "space", "jump": "na", "P": "Pause", "R": "Restart", "Escape": "Escape to Menu", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.