אקדח אקספרס

מצביעים: 2
משחק אופנועים וירי בתלת מימד - דורש יכולת ריכוז גבוהה.

מקשים:חצים ועכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.