משימה במערת הקברים

מצביעים: 1
האבן היקרה של ג'ואל נגנבה - הוא יוצא למסע אל תוך מערת קברים למצוא ולהחזיר את האבן. המסך הראשון והשני הם מסכי הכנה שילמדו אותם איך להשתמש בכלים שיש לכם.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.