משחק בריחה מהגן

מצביעים: 1
תמצאו את כל הרמזים הסמויים במקומות שונים של הגן. כל רמז שתמצאו יקרב אותכם לפתרון ויעביר אותכם לרמז הבא. הדבר החשוב שתדעו שאתם צריכים להצליח לברוח תוך 3 דקות. 

מקשים:עכבר 

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.