מותאם.

An overly protective space dragon shoots you with a giant fireball. Travel through his caves to exact your nonsensical revenge.

מקשים:{"Down Arrow/S": "decrease ship size", "fire": "left_mouse", "Up Arrow/W": "increase ship size", "jump": "na", "Left Arrow/A": "slow down level", "Right Arrow/D": "speed up level", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.