בעיטות חופשיות של כדורגל

מצביעים: 2
An addictive free kicks game! You're the "red" team and you've to defeat the blue team at free kicks! Classic 5 shoots with additional shoots if score is tied at the end of the series. You alternate shoot turns with goalkeeping turns, the first shooter will be extracted with a coin launch.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.