פליקס 2

אתם יצור גמיש שנע בעולם מוזר וצבעוני, תאספו כוכבים ומטבעות ותתקדמו במסכים. היכולת שלכם היא לשלוח לשון ארוכה ובאמצעותה להתגבר על מכשולים. בכל מסך תאלצו לאסוף את כל הפרטים על מנת שהדלת תיפתח עבורכם.

מקשים:תנועה באמצעות חצים זרית לשון וניתוק - לחצן שמצאל בעכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.