מלצרות בבית קפה

מצביעים: 5
משחק שבו צריך לשרת את הלקוחות בבתי הקפה - לקבל מהם הזמנות ולהגיש להם לשולחן את מבוקשם.

מקשים:משחק באמצעות עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.