משחק מרוצי אופונעים מוטובוטס

מצביעים: 1
משחק מרוצי אופנועים משובח, תתחרו כנגד נהגים אחרים ותנסו לזכות בניקוד הגבוה בכל סיבוב. המסלול לרכישה מלא במכשולים ומהמרות. מתאים למחש בחזק.  

מקשים:חצים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.