מינוטאור

מצביעים: 1
תסתובבו במערות כריתים ותנסו לעבור במבוך - אתם לא יכולים לראות את החלק הבא במבוך, אלא רק לאחר שתעמדו עליו. תסאפו חפצים ובעיקר תיזהרו מהמניטאור שלא יפגע בכם.

מקשים:תנועה באמצעות חצים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.