קפיצה Ballz המשוגעים

Reach for the top in Wacky Ballz Jump! See how high you can get bouncing off different obstacles in this fun and addictive platform game. Collect stars to unlock new balls and abilities to help you get that high score!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "space", "movement": "right_left"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.