הרפתקאות מערת פנינה

Jump, run and swing around to collect all diamonds in gem cave. Collect diamonds or complete quests to get money and spend this money for your town. Plant trees, build houses or even castles! Find hidden treasure chests to get even more money. Unlock new outfits for your charakter as you spend money for your town. Do you have enough skills to collect all 50 diamonds? Can you beat the record in every cave?

מקשים:{"Left Arrow": "Move Left", "Space": "Throw Rope", "fire": "space", "Right Arrow": "Move Right", "Down Arrow": "Enter Door / Use Switch", "jump": "up", "Up Arrow": "Jump", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.