סוכר סוכר

מצביעים: 1
תכננו את תנועת הסוכר הנוזל כך שימלא את הכוסות וזאת באמצעות ציור קווים 

מקשים:עכבר 

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.