גיבורי כוח שביתה

מצביעים: 2
Level up four unique classes to unlock over 65 weapons, multiple skills, and killstreaks, to customize your loadout. Play the campaign for a fully voiced, action-packed story, or create a custom quickmatch to let off some steam. Try the challenges to truly put your skills to the test.

מקשים:{"W, Up, or Space": "Jump", "E or Ctrl": "Activate Killstreak", "fire": "left_mouse", "S or Down": "Crouch", "jump": "na", "R": "Reload", "Q or Shift": "Switch Weapon", "WASD or Arrow Keys": "Movement", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.