מרתון משחקי הקוף השמח 3

מצביעים: 15
חלק 3 בסידרת המשחקים - הקוף השמח. התפקיד שלםכ הוא לזהות מה המשימה בכל שלב ולפתור אותה. אם היא מתבצעת בצורה טובה הקוף הופך להיות שמח.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.