קפיצה פנים

Help Jump Face reach the goal! Dash through 50 levels with difficulties ranging from simple to finger numbing intense!! Replay levels to earn better times and get yourself on the high score boards.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "space", "Left": "Slow Speed", "Right": "Fast Speed", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.