זד מת

מצביעים: 2
Shoot down zombies and carefully utilize other survivors in order to ensure your continued survival during a zombie apocalypse.

מקשים:{"1 or 2": "Switch weapons", "F": "Switch firemode", "fire": "left_mouse", "M": "Mute", "jump": "na", "R": "Reload", "Esc": "Pause menu", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.