קורוזיה

מצביעים: 2
במשחק הזה אתם חלודה על ברגים, אתם צריכים לתקוף את הברגים לפני הסדר.

מקשים:אפשר עכבר או חצים במקלדת

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.