מירוץ אמריקאי

מצביעים: 3
Compete in loads of events in a Stock Car racing calendar, race up to 60 other cars in this all-contact racing game. Loads of extras, loads of tracks, and loads of cars to damageג€¦

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.