פורטל 2D

מצביעים: 4
The popular puzzle game now in 2D, uses almost every feature from the real game in 25 enigmatic levels.

מקשים:{"Q": "primary shot", "E": "secondary shot", "fire": "left_mouse", "K": "restart", "jump": "up", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.