ללכת רובוטים!

מצביעים: 4
Funny robots need to get into portals. Help them by solving addicting puzzles.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "R": "restart", "Space": "pause / resume", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.