אגדות של מפלצת

מצביעים: 6
תקימו צבא של מפצלות תאמנו אותםוצאו לקרבות. מי שמבין מה עושים כאן שיעדכן....

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.