צייד ראשים - תקפו 3

מצביעים: 1
גרסה חדשנית למשחק המפורסם צייד ראשים - הפעם המערכה משתכללת, אתם נלחמים במצבים משתנים, אתם יכולים להתגלגל, לאסוף ולהשתמש בכלי נשק משתנים והאוייב יתקוף אותכם במגוון מקומות.

מקשים:יש הדרכה מלאה בתחילת המשחק. AD - תנועה לצדדים מקש רווח - איסוף חפצים/לחימה פנים אל פנים מקפשים נוספים מוצגים בפתיח

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.