השתלטות

מצביעים: 11
במשך מאה שנים האימפריה ריבדיס שלטה ביבשת בעוצמה וכוח. אבל עכשיו האימפריה נפלה לידייו של נוכל המעלה באוב עכשיו שהוא גוסס וזמנו קצוב. הגיע הזמן ההשתלטות!

תובילו את המערכה בשלוש אומות של ריבדיס במשחק אסטרטגיה בזמן אמת. שבו עליכם לבנות את הממלכות, לנצח במלחמותולתכנן את הכיבושים שלכם.מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.