מעגלים הקטן שלי

מצביעים: 1
Box2d physics game with cartoon 2d graphic and 35 interesting levels. Different types of blocks with different properties, different enemies and explosive items. Youג€™ll never be bored :)Far far away in the space, on a small planet that is populated by small robots the conveyor has broken. And the robots lost their Circuits. You have to help them find their lost parts. Show your point-and-click skills and help robots! Use your mouse to remove blocks.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.