משחקי קוביות וצבע

משחק מחשבה השמלב בין סימון קוביות לצבע שלהם - מקמו לי ההגדרות את הקוביות לפי צבע ומספר.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.