Bandito המבוקשים ביותר

מצביעים: 1
אתם רוכבים על הסוס בדרך לשוד הבא שלכם, מצויידים באקדח וסוס נאמן. תירו בכל מה שמפריע לכם, תאספו כסף ותשדדו את הכרכרה. בסוף כל מסך תוכלו לשדרג את הציוד.

מקשים:חץ למעלה - קפיצה חץ למטה- כיפוף הראש לחצן שמאל בעכבר - ירי

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.