מפלצות TD 2

תגנו על הבסיסי שלכם ממפלצות מוזורות שבאות לתקוף אותו, השתמשו בכלי נשק עתידיים - משחק הגנה חביב.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.