משחק מבוכים תהודה

מצביעים: 1

איספו את התוים הפזורים במסך באמצעותם תפתחו מעברים או תסגרו. מצד ימין למעלה רשום לכם אילו תוים ניתנים לשימוש. המטרה להגיע לסימון של החץ.מקשים:חצים מספרים 1-5 לפי צבע התו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.