כלב הגנה

מצביעים: 2
Help Dog defend against the onslaught of critters, and help him defeat his shifty arch nemesis! Can you get survive?

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "Enter": "Pause Game", "Spacebar": "Shoot/Resume from Pause", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.