פאזל פרחי 9

מצביעים: 1
משחק פאזל לילדים, כחו את החלקים השונים ונבו להרכיב את התמונה המלאה.

מקשים:תופסים חלק ומזזים אותו על ידי לחיצה בעכבר והזזה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.