גיבור התכשיטים

מצביעים: 1
גרסה נוספת למשחק שלוש בשורה, יש לכם 4 סוגי יהלומים אותם אתם צריכים לסדר בשורה ולהעלים אותם. בכל פעם שאתם סוגרים 3 או יותר מאותה הצורה, אתם מכים את הצד השני ולהיפך. הניצחון מובטח למי שידע לנתב את היריות בצורה הטובה ביותר עי" העלמת התכשיטים.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.