חלומות שבורים

מצביעים: 2
משחק אהבה מחשבתי קצת מוזר... אתם צריכים לבצע מספר פעולות בכל מסך. אבל אתם יכולים לבצע רק מהלך אחד בתור דמות ומהלכים נוספים מתבצעים ע"י שכפול שלכם. על מנת לעבור אתם צריכים לייצר רצף של שיכםולים שכל אחד מבצע רק פעולה אחת. לא פשוט.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.