ארנה מרובע

אתם צריכים לרוץ במהירות, איפה שתעברו האדמה תעלם כך שאין דרך חזרה. איספו את הנקודות הזוהרות.

מקשים:חצים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.