דמוניה סיטי

מצביעים: 8
אתם שד שיש לו משימה להסתנן אל שער 45 ולהרוס את הכור הגרעיני.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.