הדבורה הקטנה

אתם דבורה שעפה במהירוטת קבוע, אתם צריכים לחסל את הבוס תוך כדי שידרוג יכולות התעופה והירי שלכם.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.