המלך בודד

מצביעים: 1
המלך הבודד חי לו בטירה ענקית לבד, יום אחד הוא מבין כמה הוא בודד לכן הוא יוצא לסייר ברחבי הטירה על מנת למצוא את קרן הקסמים.

על מנת לעזור לו אתם צריכים לעבור בחדרי הטירה ולהחיות אבירים רדומים - לאבירים האלו יש תכונות שונות ביחס למלך.

צאו למסע ועזרו למלך הבודד.

מקשים:חצים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.