לברוח מסוף העולם המפוקסל

מצביעים: 1
אתם שלושה יצורים קטנים לרשותכים עומדים הכלים הבאים. עיפרון שיכול לשרטט לכם מעברים קלים ובאמצעות מקש רווח אתם יכולים לקפוץ. עכשיו סוף העולם המפוקסל רודף אחריכם כל פעם שתאטו הוא יתקרב אליכם יותר.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "space", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.