מלך הגבעה

מצביעים: 41
תעזרו בתותחי המבצר שלכם כדי להגן על עצמכם מהאויבים שלכם. השתמשו בלחצן הימני של העכבר כדי לכוון ולירות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.